FAF- seminaret 2020

Foto: Christine Stokkebryn
Foto: Christine Stokkebryn

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" (FAF) arrangeres årlig, og er et samarbeidsprosjekt mellom Beitostølen Helsesportsenter og Norges Idrettshøgskole. FAF seminaret er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne. FAF seminaret 2020 legges til Beitostølen som en oppstart til det internasjonale symposiet CAPA 2020.

 

Programmet er lagt opp på følgende måte:

Onsdag 10. juni:

FAF seminar, med innhold primært på norsk og noe mer praktisk rettet enn de påfølgende dager.

 

Torsdag 11. juni: 

Dette er oppstartsdagen på det internasjonale symposiet CAPA 2020, men også dag to, siste dag, av FAF seminaret. Dette blir en dag hvor alt foregår på engelsk, det vil veksle mellom foredrag fra inviterte Keynote speakers og parallell sesjoner med korte innlegg fra deltagerne etter innsending av Abstracts og en utvelgelses prosess. En mer teoretisk og forskningsrettet dag.

 

Her finner du mer informasjon om programmet for FAF seminaret og CAPA 2020.

Her finner du mer informasjon om ulike påmeldingsalternativer og priser.

Arrangører FAF seminaret